Dodaj swoją witrynę

Diagnostyka i terapia

AAC

https:Przedsiębiorstwo świadczy pomoc jeśli chodzi o diagnostykę i terapię oraz rehabilitację dla osób, które chcą z nich skorzystać. Możliwa jest również pomoc, jeśli chodzi o metody AAC - czyli związane z komunikacją wspomagającą i alternatywną. Osoby , które mają problemy z werbalnym wyrażaniem siebie, mogą skorzystać z takiej terapii i nauczyć się robić to w inny sposób. Zajęcia skierowane są do osób niemówiących. Centrum pracuje różnymi metodami w ramach tej terapii - takimi jak np. PECS, MAKATON, czy GPS.