Dodaj swoją witrynę

Bezpośrednie wsparcie finansowe

Darowizna pieniężna organizacji

https:Jednym ze sposobów, dzięki którym możemy prowadzić naszą działalność, jest darowizna pieniężna organizacji - w ten sposób jesteśmy w stanie finansować nasze projekty. Dzięki naszym sponsorom możemy między innymi dalej zapewniać dostęp do pitnej wody oraz edukacji tam, gdzie jest to utrudnione lub prawie niemożliwe, a także propagować wśród mieszkańców dobre praktyki higieniczne. Firmy wspierają nas jednak nie tylko finansowo, lecz także usługowo i rzeczowo. Dzięki ich hojności mamy większa swobodę w rozporządzaniu naszymi finansami, które następnie możemy wykorzystywać przy planowaniu kolejnych akcji humanitarnych.